Procedura przygotowawcza przed złożeniem

 wniosku o Świadectwo Energetyczne.

 

 

 

 

    1. Sprawdź czy budynek, mieszkanie lokal, które posiadasz podlegają obowiązkowi      certyfikacji energetycznej. Jeżeli wynajmujesz lub chcesz nająć dom, budynek, mieszkanie; jeżeli sprzedajesz dom, budynek, mieszkanie; jeżeli przeprowadziłeś remont domu, mieszkania, budynku i przypuszczasz, że wskutek tego zmieniła się ich charakterystyka energetyczna jesteś na początku drogi do uzyskania pełnej informacji o ich efektywności energetycznej.

    2. Po sporządzeniu Świadectwa Energetycznego nie wolno nic zmieniać tzn. wstawiać nowych okien , ocieplać budynku itd. ponieważ po  zmianach trzeba sporządzić nowe Świadectwo Energetyczne.

    3. Przygotuj komplet dokumentów niezbędnych do wykonana świadectwa energetycznego oraz podstawowe informacje dotyczące budynku/lokalu:

  • zdjęcie budynku/lokalu lub części budynku,
  • projekt budowlany
  • projekt instalacji dane dotyczące rodzaju oraz mocy zainstalowanych źródeł ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
  • dane dotyczące elektrycznych urządzeń pomocniczych zastosowanych w instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,

  • rodzaj i przeznaczenie budynku/lokalu lub części budynku,

  • moc i ilość opraw oświetleniowych dla budynków niemieszkalnych (biura, lokale usługowe)
  • lokalizacja.

    4. Po otrzymaniu certyfikatu – dołącz dokument do pozostałej dokumentacji budynku lub lokalu, planów technicznych, umów notarialnych.

    5. Świadectwo Energetyczne ważne jest przez 10 lat od daty wystawienia.