Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyCharakterystyka energ.MOJE CIEPŁOCZYSTE POWIETRZEReferencje  

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO

- PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

W programie Czyste Powietrze koszt audytu energetycznego domu jednorodzinnego jest całkowicie dofinansowywany do kwoty 1000 zł.

Sporządzenie audytu energetycznego daje gwarancję uniknięcia problemów z rozliczeniem inwestycji i uzyskaniem najwyższego możliwego dofinansowania. Takiej pewności nie ma w przypadku skorzystania z kalkulatora Programu Czyste Powietrze,
Uzyskanie dotacji na docieplenie przegród oraz wymianę stolarki wymaga spełnienia warunków technicznych WT2021. Obliczenia optymalnych parametrów ocieplenia zgodnych w tym warunkiem zawiera audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego wykonuję zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.).
Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

 

                        Kontakt telefoniczny: 601 45 86 08