Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyCharakterystyka energ.MOJE CIEPŁOCZYSTE POWIETRZEReferencje  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej każdego rodzaju budynków.

 

Jeżeli  budujesz, sprzedajesz, wynajmujesz budynek, dom lub mieszkanie to będziesz potrzebował świadectwo energetyczne, czyli certyfikat charakterystyki energetycznej!

 

 Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, wchodzącej w życie dnia 15 października 2009 roku każdy nowo 

 wybudowany   budynek, nie spełniający warunków przedstawionych w ust. 7 ustawy, musi legitymować się  

 świadectwem charakterystyki energetycznej, aby został oddany do użytkowania. Ponadto każdy budynek i lokal (z 

 zastrzeżeniem ust. 7 ustawy) musi mieć sporządzony certyfikat energetyczny jeśli jest sprzedawany/ kupowany bądź 

 wynajmowany, ust. 7 mówi, że przepisów nakładających obowiązek posiadanie świadectwa energetycznego nie stosuje  się do  budynków:

 1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.                                                            

Kontakt telefoniczny: 601 45 86 08


Tagi: świadectwa energetyczne Wrocław, certyfikat energetyczny Wrocław, świadectwo energetyczne Legnica, świadectwa energetyczne Wałbrzych