Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyAudyt remontowyBadanie termowizyjneKontaktReferencje  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

Wykonuję audyty energetyczne budynków.

 Audyt energetyczny określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje także rozwiązanie optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Mogą to być np. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, remont lub wymiana instalacji c.o i cwu, wymiana okien, drzwi itp. Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

 1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  1. w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %
  2. w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %
  3. w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 % lub
 2. zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych - co najmniej o 25 % lub
 3. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wyniku wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła - co najmniej o 20 % lub
 4. zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,

inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie, zwana premią termomodernizacyjną.Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale nie może wynosić więcej niż:

 1. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Dzięki audytowi energetycznemu inwestor uzyskuje premię termomodernizacyjną oraz zmniejsza opłaty za zużycie energii w najbardziej optymalny sposób.