Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyCharakterystyka energ.MOJE CIEPŁOCZYSTE POWIETRZEReferencje  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

Wykonuję audyty energetyczne budynków.

 Audyt energetyczny określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje także rozwiązanie optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Mogą to być np. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, remont lub wymiana instalacji c.o i cwu, wymiana okien, drzwi itp. Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

1.    zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

   a.     w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %

   b.    w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %

   c.     w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 % lub

2.    zmniejszenie rocznych strat Ep w lokalnych sieciach ciepłowniczych - co najmniej o 25 % lub

3.    zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wyniku wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego   źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła - co najmniej o 20 % lub

4.    zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,

inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie, zwana premią termomodernizacyjną.

 

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale nie może wynosić więcej niż:

  1. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
  2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Dzięki audytowi energetycznemu inwestor uzyskuje premię termomodernizacyjną oraz zmniejsza opłaty za zużycie energii w najbardziej optymalny sposób.

            Kontakt telefoniczny: 601 45 86 08