Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyAudyt remontowyBadanie termowizyjneKontaktReferencje  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Wykonuję audyty remontowe budynków.

 

Z ustawy z dn. 21 listopada 2008 roku art.2 p. 9
"audyt remontowy - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne  i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego."
Jest on podstawą do uzyskania prawa do premii remontowej. W odróżnieniu od termomodernizacji zasadniczym celem remontu jest poprawa stanu technicznego budynku, a w szczególności:
-remont budynków wielorodzinnych
-wymiana w budynkach wielorodzinnych okien i remont balkonów
-przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie
-wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do

użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
Również wymagane są minimalne oszczędności w zużyciu energii. Premia remontowa przyznawana jest wyłącznie na remont budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14.08.1961 r.
Premia remontowa to 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Podobnie jak w przypadku audytu energetycznego tak i w audycie remontowym należy wykazać zgodności planowanego przedsięwzięcia z warunkami ustawy. W odniesieniu do planowanego remontu należy wykazać, że:
1)Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego ( stosunek kosztu remontu przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do celów obliczenia premii gwarancyjnej) mieści się w granicach od 0,05 do 0,70.
2)W wyniku realizacji remontu nastąpi określone w ustawie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody .