Świadectwo energetyczneAudyt energetycznyCharakterystyka energ.MOJE CIEPŁOCZYSTE POWIETRZEReferencje  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                         

                    CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku musi być wyznaczona zgodnie z metodyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.
Charakterystyka energetyczna, stanowiąca część projektu budowlanego, w odróżnieniu od świadectwa charakterystyki energetycznej, nie ma ściśle określonej formy.
Każda charakterystyka energetyczna zawiera:

       Wskaźnik EP który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, które odnosi się do 1 metra kwadratowego powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza.,

       Wskaźnik Ek który określa wartość energii dostarczonej do budynku w celu zagwarantowania odpowiedniej temperatury oraz przy uwzględnieniu ewentualnych strat w wytwarzaniu oraz przesyłaniu ciepła wewnątrz całego budynku.

       Zestawienie przegród budowlanych, zawierające informacje o projektowanych grubościach izolacji termicznej oraz o spełnieniu bądź nie spełnieniu, aktualnie obowiązujących warunków odnośnie izolacyjności cieplnej;

       Szczegółowe dane na temat sprawności systemów: grzewczego, przygotowania c.w.u., chłodzenia;

       Podsumowanie parametrów energetycznych projektowanego budynku;

Zgodnie z aktualnie obowiązujący rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych, również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający, nieprzekroczenie wartości wskaźnika EP, rocznego jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, który jest określony w WT2021 i równocześnie nieprzekroczenie wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych.

         Kontakt telefoniczny: 601 45 86 08